Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

ΑΡΘΡΟ 9

Οι Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας, στηρίζουν την παγκόσμια καμπάνια για τη διάδοση του άρθρου 9 του Ιαπωνικού Συντάγματος
Στο άρθρο αυτό οι Ιάπωνες, μεταξύ άλλων, απεμπολούν το δικαίωμά τους για πόλεμο και για διατήρηση ενόπλων δυνάμεων
Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα: http://www.article-9.org/en/index.html