Κυριακή, 3 Αυγούστου 2008

ΣΥΡΙΖΑ Καλύμνου

Οι "Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας" έχουν λάβει πρωτοβουλία για τη δημιουργία Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ στην Κάλυμνο
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ιστοσελίδα, στην πιο κάτω διεύθυνση:

http://clubs.pathfinder.gr/syriza_kalymnos/1144173