Τρίτη, 26 Αυγούστου 2008

Για τα παιδιά

………για τα παιδιά


Αν ένα παιδί ζει μες στην επίκριση Μαθαίνει να καταδικάζει
Αν ένα παιδί ζει μες στην εχθρότητα Μαθαίνει να καυγαδίζει
Αν ένα παιδί ζει μες στην ειρωνεία Μαθαίνει να είναι δειλό
Αν ένα παιδί ζει μες στη ντροπή Μαθαίνει να είναι ένοχο
Αν ένα παιδί ζει στην ανεκτικότητα Μαθαίνει να είναι υπομονετικό
Αν ένα παιδί ζει με ενθάρρυνση Μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη
Αν ένα παιδί ζει με έπαινο Μαθαίνει να εκτιμά
Αν ένα παιδί ζει μέσα στη δικαιοσύνη Μαθαίνει να είναι τίμιο
Αν ένα παιδί ζει με ασφάλεια Μαθαίνει να πιστεύει
Αν ένα παιδί ζει με την επιδοκιμασία Μαθαίνει να έχει αυτοεκτίμηση
Αν ένα παιδί ζει με αποδοχή και φιλία Μαθαίνει να βρίσκει αγάπη στον κόσμοR.Russel