Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Συμμετοχή "Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας" στην Π.Σ.Ε. του Συ.Ριζ.Α.Οι "Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας" συμμετείχαν στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ (12 & 13 Ιουλίου 2008) με δύο μέλη (Τάσος Πανταζίδης, Δημήτρης Γεωργάς).
Η παρέμβαση - ομιλία του Τάσου Πανταζίδη, έγινε την δεύτερη μέρα. Αφορούσε κυρίως την ανάδειξη των κινημάτων των πολιτών, τη συμμετοχή των συλλογικοτήτων που ασχολούνται κυρίως με το περιβάλλον και τον Οικοσοσιαλισμό ως ιδεολογία. Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες αργότερα.