Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
& ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΡΥΠΑΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ

Συνηθίζουμε να λέμε οτι η αεροπλοΐα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα μόλυνσης στον τομέα των μεταφορών. Τελικά όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκύπτουν από την εναέρια κυκλοφορία, αντιπροσωπεύουν μόλις το 2% των παγκόσμιων ρύπων.
Αντίθετα η ναυσιπλοΐα, ευθύνεται για το 5%, αφού με πλοία διενεργείται το 90% των μεταφορών του πλανήτη. Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί επισημαίνουν πως τα επόμενα 15-20 χρόνια, αναμένεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία, θα αυξηθούν περισσότερο από 75%. Ο παγκόσμιος στόλος, αριθμεί περίπου 70.000 πλοία τα οποία καταναλώνουν 200 εκατομμύρια τόνους καυσίμων κάθε χρόνο. Μέχρι το 2020 αναμένεται αυτή η κατανάλωση να φτάσει τα 350 εκατομμύρια καθώς οι θαλάσσιες μεταφορές αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς αφού πλέον τα είδη που καταναλώνουν οι ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής, προέρχονται κύρια από την Ασία. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές εκτιμήσεις για την κατάσταση από διάφορα ερευνητικά κέντρα. Αυτές όμως είναι χειρότερες καθώς υπολογίζουν ότι η κατανάλωση καυσίμων είναι μεγαλύτερη και οι εκπομπές ρύπων είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Οι ρύποι των πλοίων, οι οποίοι συμβάλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεν καταμετρώνται επίσημα και σαν αποτέλεσμα αυτού, δεν προσμετρώνται στα όσα προβλέπει το «πρωτόκολλο του Κιότο», ούτε υπάγονται σε νομοθεσίες.
ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Τα όρια που έχουν τεθεί στο Κιότο και οι συμφωνίες της ενδιάμεσης συνδιάσκεψης στο Μπαλί, ήδη είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές λύσεις του προβλήματος. Πόσο μάλλον αν τελικά τα στοιχεία που συλλέγονται είναι ελλιπή. Οι κυβερνήσεις όλων των κρατών, πρέπει άμεσα να πιεστούν να καταμετρούν τις εκπομπές ρύπων των πλοίων. Πρέπει επίσης να αρχίσει η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας (οι οποίες σε ένα πλοίο εν κινήσει, σε διάφορες καιρικές συνθήκες είναι πιο πρόσφορες και αποδοτικές).
Οι δυνάμεις της πολιτικής οικολογίας σε όλο τον κόσμο, οφείλουν να πιέσουν προς αυτές τις κατευθύνσεις δυναμικά.