Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

20 Ιανουαρίου 2008

Η 1η Συνδιάσκεψη των «Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας» ψηφίζει ομόφωνα:
· Την υιοθέτηση του «Οικοσοσιαλιστικού Μανιφέστου» ως βασικό ιδεολογικό κείμενο της Πολιτικής Οργάνωσης των «Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας»
· Τη στήριξη του «Διεθνούς Οικοσοσιαλιστικού Δικτύου» και της προσπάθειας για εξάπλωσή του σε όλο τον κόσμο και ειδικά στη γειτονιά μας, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο
· Την ένταξη των μελών μας στο «Οικοσοσιαλιστικό Διεθνές Δίκτυο».
Οι συλλογικές προσπάθειες για ενδυνάμωση του Οικοσοσιαλιστικού Ρεύματος, αποτελούν την ελπίδα των πολιτών του πλανήτη μας για αποτροπή της καταστροφής του Περιβάλλοντος και για πιο δίκαιη κοινωνία.
Αποφασίζουμε λοιπόν να συστρατευθούμε στον κοινό αγώνα με όλες μας τις δυνάμεις και να εργαστούμε με όλα τα πολιτικά μέσα, για την επίτευξη των στόχων του «Οικοσοσιαλισμού» με βάση τις αρχές και τις εκτιμήσεις που εκφράζονται από το «Οικοσοσιαλιστικό Μανιφέστο».