Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Το Κεντρικό Συμβούλιο των «Οικολόγων Ελλάδας» και η Κεντρική Γραμματεία των «Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας», σε συνάντησή τους της 17/7/2008, συμφώνησαν τα παρακάτω:
1) Η κατάσταση του περιβάλλοντος, είναι παραπάνω από δραματική και οι κλιματικές αλλαγές είναι τόσο ραγδαίες που χρίζουν άμεσης λήψης μέτρων από τις κυβερνήσεις όλου του κόσμου
2) Η Ελληνική πραγματικότητα είναι ζοφερή επίσης, καθώς δεν γίνεται καν μέτρηση ρύπων, λειτουργούν παντού παράνομες χωματερές, οι μαζικές μεταφορές είναι δύσχρηστες, η χρήση ορυκτών καυσίμων αντιμετωπίζεται ως μονόδρομος ενώ στον ενεργειακό χάρτη της χώρας κάποιοι θέλουν να εντάξουν ακόμα και την πυρηνική ενέργεια
3) Το οικολογικό κίνημα είναι κατακερματισμένο και χωρίς σύνδεση ανάμεσα στις οργανώσεις του.
4) Η ανάγκη για προσωπική και συλλογική αλλαγή στάσης ζωής, καταναλωτικής συμπεριφοράς και ενεργού συμμετοχής στο κίνημα αντίστασης κατά των αιτίων της κλιματικής αλλαγής, είναι επιτακτική
5) Οι υπαίτιοι της καταστροφής του περιβάλλοντος, επιτίθενται επίσης με σφοδρότητα στα εργασιακά κεκτημένα, στην ποιότητα ζωής μας, στο εισόδημα των πολιτών, στη δημόσια περιουσία, στις κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, στις προσωπικές ελευθερίες και δικαιώματα
6) Η κοινωνική, πολιτική, οικονομική, πολιτιστική ζωή της χώρας, μαζί με την κατάσταση της Παιδείας και της Υγείας, βρίσκονται σε κατάσταση αποσάθρωσης
Για την ανατροπή των πιο πάνω, απαραίτητη είναι η συνεργασία και κοινή δράση των φορέων του Οικολογικού κινήματος αλλά και κάθε συλλογικότητας πολιτών. Στην κατεύθυνση αυτή, οι δυο φορείς μας, αποφασίζουν τη δημιουργία κοινού μετώπου δράσης, καλώντας όλους στην προσπάθεια αυτή.
Οι «Οικολόγοι Ελλάδας» και οι «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας» ως συνεργαζόμενοι πολιτικοί φορείς, δεσμεύονται για ενδυνάμωση της δράσης τους μέσα από τα εγχώρια και τα διεθνή fora, με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Το κοινό δελτίο τύπου, υπογράφουν οι εκπρόσωποι των δυο φορέων, Τάσος Πανταζίδης και Κωνσταντίνος Παπανικόλας.