Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Οι σύντροφοι που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τη δράση και τα μέλη μας, μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία μας στην οδό Κρήνης, αρ. 99 στη Νίκαια.