Πέμπτη, 16 Απριλίου 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

(Κοινωνικός, Οικολογικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός – η «Ένωση»)Οι «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας», με πρωτοβουλία των μεταναστών μελών τους, στήριξαν τη δημιουργία Συλλόγου τους. Ο Σύλλογος στεγάζεται στη Νίκαια (Κρήνης 99 – 2ος Όροφος). Ο "Κοινωνικός, Οικολογικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός Σύλλογος Αλληλεγγύης Ελλήνων & Μεταναστών - ΕΝΩΣΗ" είναι Σύλλογος που δραστηριοποιείται κυρίως στην περιφέρεια του Πειραιά και στόχο έχει τη συνεργασία και αλληλεγγύη, την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, την ανάδειξη του πολιτισμού της Ελλάδας και των χωρών προέλευσης των μεταναστών, την ανάπτυξη και διάδοση των ιδεών της Ελευθερίας, Δημοκρατίας και Ειρήνης, την προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, την ανάπτυξη δράσεων προστασίας αστικού, περιαστικού και λοιπού φυσικού περιβάλλοντος, τη διεξαγωγή πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι μετανάστες είναι συνήθως απομονωμένοι κοινωνικά και πολιτικά. Ο Σύλλογος αυτός καλείται να συμβάλει στην ανατροπή του σκηνικού και στην ανάδειξη της πολιτικής τους δράσης.
Σας καλούμε όλους να τον στηρίξετε..