Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2009

Διεθνής καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών για τον βασανισμό μέχρι θανάτου μετανάστη και τις διώξεις ακτιβιστών στην Αθήνα

Διεθνής καμπάνια συγκέντρωσης υπογραφών για τον βασανισμό μέχρι θανάτου μετανάστη και τις διώξεις ακτιβιστών στην Αθήνα

Διεθνής Έκκληση Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Κυβέρνησης


Την Πέμπτη 22/10 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.petitiononline.com/nomadic1/petition.html
η παρακάτω έκκληση, την οποία ως το απόγευμα της Παρασκευής 23/10 έχουν υπογράψει πάνω από 250 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.


To: The Greek Minister of Citizen Protection
Following the December revolts in Greece, police violence against migrants and activists in Greece is becoming more and more intense. The xenophobic turn of the mainstream media combined with the electoral rise of the extreme right wing party LAOS have played a vital role in legitimizing police violence against both foreigners and citizens who dare to protest. Ironically these tactics are part of an overall plan to "protect the citizen" by openly demonstrating the ability of the state to control those who participated in the December revolts. While “scoop” operations and deportations take place daily all over the country subjecting migrants to different forms of physical and psychological violence, activists who react against it are also becoming subject to the arbitrary violent and terrorizing tactics of the police. Recently Mohamed Kamran Atif, a migrant from Pakistan, has died after being tortured in detention at the police station of Nikaia. During the protest march organized in response, several activists were arrested and imprisoned. Few days later Dimitris Parsanoglou, a sociologist and anti-racist activist, has been arrested and detained without a legal representative for three days because he protested against the arbitrary arrest and beating by the police of a migrant in a central spot of Athens.

We ask from the Greek government to

- stop police violence against migrants and activists
- stop “scoop” operations and arbitrary deportations of migrants
- stop arbitrary arrests and imprisonment of activists of all nationalities