Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Με απόφαση των Ανοιχτών Συνελεύσεων στο Γκίνη και με την τεχνική υποστήριξη της Πάσας, αναρτήθηκε στο http://www.petitiononline.com/POS2009/petition.html κείμενο υπογραφών που έχει ως ακολούθως:

Εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, θεωρούμε τους εαυτούς μας μέλη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Προτάσσουμε, το ότι η αριστερά εχει κοινωνικό όραμα τη χειραφέτηση του ανθρώπου από κάθε καταναγκασμό και δουλεία. Με βάση το δεδομένο αυτό οργανώνεται και δρα με τις αξίες που πρεσβεύει ως αυτοτελής πολιτική και ιδεολογική δύναμη. Δύναμη η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα κοινωνικά κινήματα.

Μια τέτοια σύγχρονη πολιτική εκφραση πρέπει να είναι οργανωμένη και να δρα με τις παρακάτω αρχές:

1. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι ενιαίος πολιτικός φορέας του οποίου τα μέλη έχουν δικαίωμα να είναι ενταγμένα και σε συνιστώσες και σε τάσεις.

2. Το βασικό πολιτικό κύτταρο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι οι συνελεύσεις οι οποίες λαμβάνουν αποφάσεις και εκλέγουν όργανα στη βάση της ισότιμης συμμετοχής των μελών τους, με “οριζόντια” δικτύωση και επικοινωνία.

3. Μέλη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α είναι όσοι ζητούν προσωπικά να ενταχθούν στις οργανώσεις του και έτσι αποκτούν την κάρτα μέλους.

4. Τα μέλη των οργάνων είναι εκλεγμένα, άμεσα ανακλητά και με περιορισμένο αριθμό θητειών.

5. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α έχει οικονομική αυτοτέλεια με διακριτούς πόρους και δημοσιεύει τα οικονομικά του στοιχεία.

6. Οι ρυθμίσεις που αφορούν τη συγκρότηση και το ρόλο των κεντρικών οργάνων έχουν μεταβατικό χρονικό διάστημα έως 2 έτη.

Βάλε την υπογραφή σου και διάδωσε την προσπάθεια με όποιον τρόπο μπορείς!

Ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια των μελών του(μετά την πρόσβαση στο petition, φροντίστε να έχετε ρυθμίσει τον browser σε encoding “Ελληνικά” )