Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΜΙΑ ΝΟΜΙΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟ;

Πόσο στοιχίζει σε έναν αλλοδαπό η ανανέωση (επανακατάθεση δικαιολογητικών) της βεβαίωσης που έλαβε όταν κατέθεσε προ διετίας δικαιολογητικά για άδεια παραμονής; Τα πιο κάτω στοιχεία προκύπτουν από καταγγελίες.

Α) Γνήσια βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ (με πλαστά στοιχεία όμως): 200 ευρώ
Β) Πλαστή σύμβαση εργασίας (με αληθινά στοιχεία εργοδότη): 50 ευρώ
Γ) Φορολογική δήλωση (με πλαστή σφραγίδα παραλαβής από ΔΟΥ): 50 ευρώ
Δ) 100% πλαστή φορολογική ενημερότητα (με αληθινή επικύρωση): 50 ευρώ
Ε) Πλαστό μισθωτήριο κατοικίας (με αληθινή θεώρηση ΔΟΥ): 50 ευρώ
ΣΤ) Πλαστό φωτοαντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας: 50 ευρώ

Σύνολο: 450 ευρώ + 300 ευρώ παράβολο + 150 ευρώ στον δικηγόρο που θα καταθέσει στο Δήμο τα δικαιολογητικά, δηλαδή τελικά 900 ευρώ.
Από τα χρήματα αυτά, το κράτος παίρνει τα 300 αλλά αγνοεί τα υπόλοιπα καθώς τα χρήματα για τα πλαστά έγγραφα, πάνε στα χέρια των επιτήδειων και ο δικηγόρος συνήθως δεν εμφανίζει ποτέ τα χρήματα που έλαβε.
Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό (πλαστά δικαιολογητικά για ανανέωση μιας βεβαίωσης για έναν φάκελο που πιθανά είναι άδειος καθώς υπήρξε (και ίσως υπάρχει ακόμα) κύκλωμα που παραλάμβανε αιτήσεις χωρίς ή με πλαστά δικαιολογητικά και κρατούσε τον φάκελο στο Δήμο, ώστε να μη φανεί σύντομα στην Περιφέρεια, η πραγματικότητα που θα οδηγούσε σε απόρριψη. Επίσης, το ΙΚΑ χάνει χρήματα που θα εισέπραττε αν ο αλλοδαπός ήταν πραγματικά νόμιμος και τα ένσημά του ήταν αληθινά.
Όλα αυτά τα στοιχεία, μας τα έχουν καταγγείλει αλλοδαποί με αναφορές σε Δήμους από πολλά μέρη της Ελλάδας.
Ζητάμε την άμεση αναμόρφωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών παραμονής.
Θα επανέλθουμε με πιο συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος.