Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τον Οκτώβρη του 2010, θα διεξαχθούν οι εκλογές για τους Δ¨ημους και τις Νομαρχίες της χώρας.
Πληροφορίες μας λένε πως ήδη κάποιες συνιστώσες έχουν αποφασίσει για τους υποψήφιους Δημάρχους.
Τα κριτήρια και οι θέσεις δεν έχουν συναποφασιστεί, οπότε πως θα στηρίξουμε ως ΣΥΡΙΖΑ;
Οι «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας» προτείνουν τη διεξαγωγή διήμερης συνδιάσκεψης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως τα τέλη Ιανουαρίου 2010, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τη δουλειά μας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με συνέπεια και αποτελεσματικά ως τις εκλογές.