Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Δεύτερη Συνδιάσκεψη Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας

Η Κεντρική Γραμματεία, ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου της Συνδιάσκεψης.
Σήμερα 17 Φεβρουαρίου 2010, η Γραμματεία σύμφωνα με το Καταστατικό, παρέδωσε στην Οργανωτική Επιτροπή: Βιβλίο Ταμείου και Μπλοκ αποδείξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Γραμματείας και όλα τα συνοδευτικά παραστατικά.
Μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης (εντός Μαρτίου)την ευθύνη για την Οργάνωση και Διαχείριση των "Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας" έχει η Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή. Την εκπροσώπησή μας προς τους συνεργαζόμενους φορείς και συλλογικότητες αλλά και προς Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες, διατηρεί η Εκτελεστική Επιτροπή.

Η απερχόμενη Κεντρική Γραμματεία.