Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Δεύτερη Συνδιάσκεψη "Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας"

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ "ΟΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Στις 17 Φεβρουαρίου 2010, συγκλήθηκε σε σώμα η Οργανωτική Επιτροπή που θα έχει την Οργανωτική και Διαχειριστική ευθύνη των "Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας" μέχρι την ημέρα διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης.


Η ημερομηνία της Συνδιάσκεψης θα οριστεί Σύντομα (θα είναι εντός του Μαρτίου) και θα διεξαχθεί στην ΑΘήνα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, παραλάβαμε από την Κεντρική Γραμματεία: Βιβλίο Ταμείου και Μπλοκ αποδείξεων, Πρακτικά Συνεδριάσεων της Γραμματείας, Μητρώο μελών και όλα τα συνοδευτικά παραστατικά.
Μέχρι την ημέρα της Συνδιάσκεψης έχουμε την ευθύνη για την Οργάνωση και Διαχείριση των "Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας". Την εκπροσώπησή μας προς τους συνεργαζόμενους φορείς και συλλογικότητες αλλά και προς Αρχές, Φορείς και Υπηρεσίες, σύμφωνα με σχετική απόφαση, διατηρεί η Εκτελεστική Επιτροπή που αποτελείται από: Πανταζίδης Τάσος, Κωνσταντίνα Γεωργά, Δημήτρης Γεωργάς.