Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Τι δήλωσαν πέρυσι οι φορολογούμενοι:

Μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις: 4.334.266 φορολογούμενοι, με ατομικό δηλωθέν εισόδημα κατά μέσο όρο 16.123 ευρώ ετησίως. Βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις: 686.073 φορολογούμενοι, κατά μ.ο. 13.236 ευρώ. Ελεύθεροι επαγγελματίες: 395.462 φορολογούμενοι, 10.493 ευρώ. Εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, 30.842 φορολογούμενοι, 10.070 ευρώ. Εισοδήματα από Οικοδομές: 1.620.847 φορολογούμενοι, 5.061 ευρώ. Εισοδήματα από κινητές αξίες: 1.503 φορολογούμενοι, 4.935 ευρώ. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις: 1.041.678 φορολογούμενοι, 1.627 ευρώ.
Αντίθεση; 45 εκατομμύρια ευρώ εισέπραξε το ελληνικό κράτος από τους μετανάστες για άδειες παραμονής, και 16 εκατομμύρια ευρώ από τη φορολόγηση των εφοπλιστών.