Σάββατο, 2 Απριλίου 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
21 Μαρτίου 2011
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ

Οι «Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας», χαιρετίζουν τον όψιμο διάλογο που έχει ξεκινήσει σχετικά με την εγκατάσταση Αιολικών Πάρκων στη Λευκάδα. Το ζήτημα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Ε.Π.) είναι τεράστιο και αφορά όλους και όλες μας.
Η στήριξή μας σε όλες τις Α.Π.Ε. είναι διαρκής και συστηματική. Ειδικά η εκμετάλλευση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, προσφέρονται για ευρείας κλίμακας εκμετάλλευση. Στην πραγματικότητα όμως, το ζήτημα δεν είναι η αποδοχή ή μη των Α.Π.Ε. –υπέρ των οποίων τασσόμαστε ανεπιφύλακτα- αλλά η χωροθέτηση των εγκαταστάσεών τους. Η χωροθέτηση, είναι το μόνο εργαλείο που διαθέτουν οι τοπικές κοινωνίες ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές, να προσφέρουν τα οφέλη τους, χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά το τοπίο, τις παραδοσιακές δραστηριότητες και την ομαλή λειτουργία των τοπικών οικοσυστημάτων.
Οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να ξεκινήσουν άμεσα την επεξεργασία προτάσεων σε αυτή την κατεύθυνση.
Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:
Εντός τριμήνου να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν επαφές με Συλλόγους, Επαγγελματικές και εργασιακές Ενώσεις, Συνεταιρισμούς, Πολιτικά Κόμματα, Δημοτικές Κινήσεις και κάθε είδους και μορφής συλλογικότητες, ώστε να κατατεθούν προτάσεις, αντιρρήσεις, ερωτήματα και προτεραιότητες ή ιδιομορφίες.
Στη συνέχεια, εντός διμήνου, μικτή επιτροπή τεχνοκρατών (περιβαλλοντολόγοι, δασοπόνοι, αρχαιολόγοι κλπ) και εκπροσώπων των συλλογικοτήτων, θα επεξεργαστεί χωροταξικό σχέδιο για όλη τη Νήσο της Λευκάδας, όπου θα προβλεφτούν οι μελλοντικές θέσεις ενεργειακών εγκαταστάσεων (αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα κατά βάση).
Εντός του επόμενου μήνα, οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου φορέα, οι εκπρόσωποι των ΔΕΚΟ, οι Δημοτικές Κινήσεις και Κόμματα, αλλά και οι συλλογικότητες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διάλογο, θα μελετήσουν και θα καταθέσουν απόψεις, για την χωροταξική πρόταση, ώστε εν τέλει να διαμορφωθεί και να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το τελικό χωροταξικό σχέδιο.
Οι οικολογικές ιδέες, οφείλουν να βρουν άμεση εφαρμογή, με προϋπόθεση όμως τη συλλογική επεξεργασία τους με αμεσοδημοκρατικές μεθόδους από το σύνολο της κοινωνίας και των συλλογικοτήτων της. Άλλωστε παρόμοιες διαδικασίες, μπορούν να αποτελέσουν καλό παράδειγμα για την επίλυση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη ζωή μας.

Ο Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής των «Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας» Πανταζίδης Τάσος

Ο Γραμματέας του Τοπικού Πυρήνα Λευκάδας Μεσσήνης Κώστας