Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ;


Επανέρχεται η χρέωση για υποβολή αιτήσεων. Η αρχή έγινε από τα πρωτοδικεία που πλέον χρεώνουν τρία ευρώ την έκδοση πιστοποιητικών. Αναδιαμορφώνοντας ένα Νόμο της Χούντας (Ν.Δ. 1017/1971) «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων» προστέθηκαν αίτια χρηματοδότησης (Α’ 209), μεταξύ των οποίων η «ανάθεση σε ιδιώτες του έργου καθαριότητας» και τα «μέτρα φύλαξης και ασφάλειας των δικαστικών κτιρίων», αλλά και για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Ι.Δ. (ΜΚΟ) «Επάνοδος» για τη στήριξη των αποφυλακισθέντων. Ο Νόμος αυτός (4043/2012) προβλέπει χρέωση για κάθε αίτηση και πιστοποιητικό (αλλά και άλλες πράξεις) που εκδίδεται ή κατατίθεται σε Δικαστική αρχή, από τρία ως 15 ευρώ. Έτσι, για ένα απλό πιστοποιητικό που απαιτείται π.χ. για τη μεταβίβαση σύνταξης σε χήρα, θα χρειαστούν τουλάχιστον τρία ευρώ (για πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου) και κατά περίπτωση και μερικά πιστοποιητικά περί μη δημοσίευσης διαθήκης κλπ.
Η χρέωση αυτή είναι απαράδεκτη καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων πιστοποιητικών, αυτά τα απαιτεί η Δημόσια Διοίκηση από τους πολίτες, ως προϋπόθεση διεκπεραίωσης υποθέσεων. Ακόμα όμως και το σκεπτικό χρηματοδότησης φορέων είναι κατακριτέο, αφού μετά τις μειώσεις προσωπικού, την καθαριότητα την αναλαμβάνουν ιδιώτες. Τι είδους εξοικονόμηση χρημάτων όμως είναι αυτή, όταν το κόστος το καλύπτουν οι πολίτες; Η φύλαξη των δικαστηρίων θα χρηματοδοτείται και αυτή από μας. Ερώτημα: η φύλαξη celebrities, προέδρων, στελεχών κλπ κλπ γιατί καλύπτεται χωρίς χρέωσή του και την αναλαμβάνει το κράτος; Επίσης, για ποιό κοινωνικό κράτος μιλάμε όταν το κοινωνικό έργο της στήριξης των αποφυλακισθέντων, ανατίθεται (με το αζημίωτο) σε ΜΚΟ;
Τέλος, ποιό θα είναι το επόμενο βήμα; Χαρτόσημο για τα πιστοποιητικά Δημοτολογίου και τις Ληξιαρχικές Πράξεις; Χρέωση για τις υπηρεσίες των ΚΕΠ;

24/02/2012 Γραφείο Τύπου Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας