Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Συμπαράσταση από την Κομμουνιστική Επανίδρυση