Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Είναι καιρός οι πολίτες να αναλάβουν την ευθύνη τους!

"Μπορούμε να συγχωρέσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι. Όμως, αληθινή τραγωδία της ζωής είναι οι μεγάλοι που φοβούνται το φως"
ΠΛΑΤΩΝ

"Πολλοί άνθρωποι συγχέουν τη φτωχή μνήμη με την καθαρή συνείδηση".
DOUG LARSON