Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΔΟΜΝΑ ΣΑΜΙΟΥ


Η Εκτελεστική Επιτροπή των Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας, στην είδηση του θανάτου της Δόμνας Σαμίου, αισθάνεται την υποχρέωση να τιμήσει τη μνήμη της σπουδαίας δημιουργού και θεματοφύλακα της λαϊκής μας παράδοσης. Υπηρέτησε ένα πολιτιστικό «χώρο» που δυστυχώς δεν στηρίχθηκε από όλους μας και που δωρίστηκε στις δυνάμεις της συντήρησης ως «οπισθοδρομικός». Στην πραγματικότητα, η λαίκή, δημοτική μας παράδοση, είναι ο ιστορικός συνεχιστής του πολιτισμού μας και η σύνδεσή μας με την καλλιτεχνική έκφραση του Λαού, διαχρονικά. Στη Δόμνα Σαμίου οφείλουμε πολύ μεγάλο μέρος της διατήρησης, έρευνας, εξέλιξης του πολιτισμού μας.

10 Μαρτίου 2012.
Δελτίο Τύπου των Οικοσοσιαλιστών Ελλάδας