Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Η ενότητα της Αριστεράς είναι μονόδρομος διεξόδου για το Λαό.

"Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, εφόσον υπάρχει κάτι που αγιάζει το σκοπό".
ΛΕΟΝ ΤΡΟΤΣΚΙ